Walter Andreas Schwarz

Seixanta anys del primer Festival!

Walther Andreas Schwarz Coreografies prohibides en un Festival on tan sols es permetien solistes. Set països d’entrada, amb un parell de temes de país per fer més bulto. Mai no es va saber qui va quedar segon ni quants punts va rebre la guanyadora. Aleshores, votava un jurat; un parell de membres per país. El duo de Luxemburg no va arribar a temps i el seu vot el varen delegar en el de [...]
Translate »